emblem

MeerMore

MeerMore

Meer over Els Otterman

Bestuurder

Ik ben sinds maart 2018 lid van het Dagelijks Bestuur bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, een functie die vergelijkbaar is met wethouder bij een gemeente. Ik doe dat namens de waterschapspartij Water Natuurlijk. In mijn blogs deel ik onregelmatig mijn belevenissen.

Geograaf

Voor mij als geograaf is zuinig omgaan met de ruimte een tweede natuur en duurzaamheid is altijd een belangrijke drijfveer geweest. We moeten slim voorsorteren op uitdagingen zoals klimaatverandering. Water, natuur en landschap zijn belangrijk voor een veilige en prettige leefomgeving. Uitvoerbare plannen maak je samen. Betere ideeën krijg je door kennis uit te wisselen en te leren van elkaar.

Verbinder

Ik ben goed in het bij elkaar brengen van mensen en kan een informele sfeer scheppen, wat belangrijk is als mensen open moeten staan voor elkaars meningen. Ik heb ervaring met omgevingsmanagement en kennis van de ‘mutual gains’ benadering. Ik heb een breed netwerk, van internationaal tot lokaal niveau, en ik weet dat netwerk ook slim in te zetten.

Zelfstandig adviseur

Ik ben een veelzijdig adviseur. Ik ben inzetbaar voor het organiseren en faciliteren van workshops en cursussen tot het schrijven van teksten en van het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties tot het voeren van project- en procesmanagement bij gebiedsontwikkelingen. Ik combineer mijn inhoudelijke expertise met een flinke dosis praktische vaardigheden en enthousiasme.

Net even anders

Ik vind het leuk om mensen te prikkelen of te inspireren. Dat zie je terug in de bijeenkomsten die ik faciliteer, in de teksten die ik schrijf en ook in de projecten waar ik bij betrokken ben. Ik vind het een uitdaging om mensen aan te zetten tot nadenken door bijvoorbeeld net een andere invalshoek te kiezen, de juiste vragen te stellen of oefeningen op maat te ontwerpen, door een ongebruikelijke samenstelling van deelnemers te kiezen of door creatieve elementen te integreren in mijn werk.

Associé bij Stroming

Van 2013 tot februari 2018 was ik associé bij bureau Stroming. De kern van het werk van Stroming is het ontwikkelen van natuur en landschap gekoppeld aan maatschappelijke of economische opgaven. Dit werk kon ik niet combineren met de functie van Dagelijks Bestuurder bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Maatschappelijk betrokken

Namens Water Natuurlijk ben ik sinds 2015 lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (vergelijkbaar met een gemeenteraad). Van 1 januari 2017 tot 1 maart 2018 was  ik fractievoorzitter. Sinds maart 2018 ben ik daarnaast ook lid van de Dagelijks Bestuur. Kernwaarden van onze fractie zijn: respect voor ecologie, natuur en landschap, duurzaamheid als leidend principe voor al ons handelen, eerlijke lastenverdeling, financiële degelijkheid en in samenwerking met de omgeving.

Van april 2014 tot mei 2017  was ik actief betrokken bij de Bunnikse politiek als voorzitter van het bestuur van Perspectief 21, een lokale samenwerking tussen PvdA, Groen Links en onafhankelijken.

More

Els the geographer

The goal of sustainable land use is in my heart and my mind. Water, nature and landscape are important ingredients for a safe and pleasant environment. We will have to prepare for future challenges such as climate change by working together. Exchanging experience and ideas will help us to create a better world.

Els the connector

I am good at connecting people as I am able to create an informal atmosphere, which, I believe, is an important condition for cooperation. People need a relaxed and open mind to be able to truly listen to each other and to learn from one another. I am familiar with the ‘mutual gains’ approach.

Els the independent consultant

I am a versatile consultant. You can hire me to organize and facilitate your workshop or to write your articles. But I can do more: research, project and process management and policy advice. In doing this I manage to combine substantial knowledge with a lot of practical skills and enthusiasm.

A little different

I enjoy searching for a different perspective and a different way of thinking as part of my work. When I design a workshop for example I always challenge myself to ask the right questions, to include tailor made exercises or to include unusual and creative elements or invitees.

Els the associate

Since the beginning of 2013 I work as an associate for Stroming, a consultancy firm for nature and landscape development. The main goal of Stroming is to connect people with new or existing nature, by using socio-economic drivers such as climate change adaptation, water management and mining sand or gravel. Stroming seeks practical and innovative solutions and uses natural processes as the basis for planning and development.

Els is politically active

I am an elected member of the regional water board ‘De Stichtse Rijnlanden’ on behalf of Water Natuurlijk. Water Natuurlijk tries to connect water safety with other societal challenges such as sustainability, nature development and recreation.

From 2014 tot May 2017 I was Chair of the board of Perspectief 21, a local political party in Bunnik in The Netherlands. Perspectief 21 is a cooperation between the local divisions of the Labour Party, the Green party and other independent members.