emblem

Het ontroerende verhaal van één van mijn kiezersThe moving story from one of my voters

Het ontroerende verhaal van één van mijn kiezersThe moving story from one of my voters

Afgelopen donderdag ben ik geïnstalleerd  als lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Ik moest  kiezen tussen de eed “zo waarlijk helpe mij God almachtig” of de gelofte “dat verklaar en beloof ik”. Over die keuze schreef ik op knaagvoer.nl een blog met de titel: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Uiteindelijk is het de gelofte geworden.

In de tussentijd was mij, door een vrijwilliger van vluchtelingenwerk, een bijzonder verhaal verteld. Ik kreeg van de dijkgraaf toestemming om dat verhaal tijdens de installatievergadering te vertellen. Dit is wat ik daar gezegd heb:This past Thursday I was installed as board member of the regional water authority ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Every board member for a public pody in the Netherlands is obliged make an integrity promise.

I asked the chair of the installation meeting  for permission to share a short story about one of my voters, to underline my promises. This is what I said:

Ik vond het moeilijk om te kiezen tussen de eed en de gelofte. Daarom wil ik jullie graag, heel kort, het verhaal vertellen van één van mijn kiezers.

Een man 44 jr. gevlucht uit zijn eigen land, woont nu in Nederland. Hij mocht voor het eerst van zijn leven stemmen. Voor onze waterschapsverkiezingen. Hij deed dat vol overgave want,  zoals hij zei, waar ik vandaan kom, krijg je een geweer tegen je hoofd als je vraagt om verkiezingen.

Hij ging op mij stemmen. Ik was ontroerd en vereerd.

De verantwoordelijkheid die ik voel als bestuurder naar een kiezer met zo’n verhaal is misschien wel veelzeggender dan welke eed of gelofte dan ook.

installatie waterschapsbestuur

A man, 44 years old. Fled from his own country and now living in the Netherlands.

It was the first time in his life that we was allowed to vote. For our regional water authority elections.

He was very committed to go voting, because, as he said: where I come from, you get a gun pointed at your head if you ask for elections.

He voted for me. I was moved and felt honoured.

The responsibility to be an honest board member that I feel towards a voter like him is more significant than whichever vow or promise.

installatie waterschapsbestuur

« »