emblem

Genieten en Gezond. Gaat dat wel samen in de Kromme Rijn?

Genieten en Gezond. Gaat dat wel samen in de Kromme Rijn?

Mijn werk als Hoogheemraad bij het waterschap houdt me niet alleen tussen negen en vijf bezig. Maar bijvoorbeeld ook als ik op zaterdagochtend met een andere ouder sta te praten aan de rand van het sportveld. Zo sprak ik onlangs met een vader die zich bij de gemeente Utrecht bezig houdt met de waterkwaliteit van de Utrechtse grachten en singels. Dan gaat het ook meteen over de Kromme Rijn uiteraard, want die mondt uit in de Utrechtse singel. Als portefeuillehouder waterkwaliteit én Kromme Rijn gebied bemoei ik me met beide. De prachtige Kromme Rijn is  een geliefd vaarwater voor allerlei bootjes en het is een watergang waarvan de waterkwaliteit nog niet goed genoeg is. En dat stelt ons voor een dilemma.

Als waterschap vinden we gezond water heel belangrijk. Daarvoor zorgen is één van de basistaken van het waterschap.  In helder water is de diversiteit aan planten en dieren groter en dat is belangrijk voor een goede waterkwaliteit.

Maar genieten van water vinden we ook belangrijk. En dat kan op vele manieren. Ik ben zelf een liefhebber van zwemmen in en hardlopen langs de Kromme Rijn. En veel aanwonenden hebben een bootje liggen bij hun huis, al dan niet gemotoriseerd. En juist die laatsten leveren het dilemma. De schroef van motorbootjes veroorzaakt opwerveling van bodemdeeltjes en is dus slecht voor de helderheid van het water en daarmee voor de waterkwaliteit. De Kromme Rijn is één van de wateren waar vanuit Brussel strenge kwaliteitseisen[1] aan worden gesteld. En, ook al doen we ons best, aan die eisen voldoen we nog lang niet. Hoe meer gemotoriseerd vaarverkeer, hoe kleiner de kans dat we die doelen tijdig gaan halen. En trouwens,  gezond water, met veel soorten planten en dieren, is niet alleen voor Brussel van belang. Het is ook voor u en mij van belang, en mooier bovendien.

Maar ik realiseer me goed dat de eigenaren veel plezier aan hun bootjes beleven. Ook de aanliggende (horeca)bedrijven maken natuurlijk gebruik van hun prachtige locatie en ontlenen daar deels hun aantrekkelijkheid aan. En bovendien, sommige boottochten hebben een educatief doel, iets waar het waterschap ook veel waarde aan hecht. Dus wat te doen: inzetten op gezond of genieten? Vertelt u mij eens. Hoe denkt u erover?

[1] De Kromme Rijn is één van de watergangen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, die valt onder de Europese Kaderrichtlijn Water. In dat kader nemen we als waterschap, samen met gebiedspartners, maatregelen om aan de kwaliteitsdoelen te voldoen. We zijn als waterschap nu druk bezig om te analyseren welke maatregelen we, tussen 2021-2027, de laatste 6 jarige periode, nog moeten nemen om uiterlijk in 2027 de doelen te gaan halen.

« »