emblem

CVCV

CVCV

Curriculum Vitae

Na mijn studie sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en een reis door Latijns Amerika ben ik in 2000 aan de slag gegaan als projectleider bij het Nirov, de vakvereniging en netwerkorganisatie voor de ruimtelijke ordening (inmiddels opgegaan in Platform 31). Daar heb ik diverse cursussen en bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld en studiedagen en expertmeetings georganiseerd op het terrein van integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Van 2005-2010 werkte ik als senior adviseur omgevingsbeleid bij NovioConsult in Nijmegen waar ik zeer uiteenlopende opdrachten deed op het terrein van de ruimtelijke ordening en aangrenzende vakgebieden. Ik heb diverse onderzoeken, (beleids)evaluaties en projecten uitgevoerd over ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied en de onderwerpen water, natuur, landschap en burgerparticipatie.

Van 2010 tot 2012 woonde ik in Frankrijk. In die periode ben ik gestart met mijn eigen bedrijf en deed ik een langlopende opdracht voor de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in het Zwitserse Genève. Ik werkte daar voor het secretariaat van de Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (De Waterconventie).

Na terugkeer in Nederland heb ik nog tot eind 2013 mijn werkzaamheden voor de Waterconventie voortgezet. En ook daarna deed ik nog een aantal jaren regelmatig opdrachten voor de UNECE . Van 2013 tot begin 2018 was ik ook associé bij bureau Stroming. De kern van het werk van Stroming is het ontwikkelen van natuur en landschap gekoppeld aan maatschappelijke of economische opgaven. Verder deed  ik opdrachten voor diverse andere opdrachtgevers.

Sinds 2015 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Van januari 2017 tot februari 2018 was ik fractievoorzitter. Sinds maart 2018 zit in het Dagelijks Bestuur. Daarmee is het waterschapsbestuur voorlopig mijn dagelijks werk geworden.

Curriculum Vitae

In 1999 I graduated as a geographer at the Utrecht University in the Netherlands. After a period of travel in Latin America, I started to work as a project manager for the Netherlands Institute for Physical Planning and Housing (NIROV) in 2000. During the 4 years that I worked for NIROV, I developed various courses, conferences and excursions on the topics of spatial planning, water management, landscape, cultural heritage and environmental issues.

In 2005 I started working as a senior consultant on rural development and environmental issues at NovioConsult BV in Nijmegen, the Netherlands. I worked on several projects as a project manager, process manager and researcher. I was specialized in spatial developments in the Netherlands, in combination with issues such as water management, climate-change, nature, landscape and stakeholder participation in policymaking.

After we moved to France in 2010 I started working as an independent consultant. As such I have been supporting the Secretariat of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water Convention) at the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in Geneva, Switzerland with its water and climate change activities program and overall communication issues.

After returning to the Netherlands in 2012 I continued to support the Water Convention Secretariat until the end of 2013 and I still  work for them from time to time. Since the beginning of 2013 I also work as an associate for Stroming, a Dutch consultancy firm for nature and landscape development. Furthermore I work on other assignments for various clients.

Since 2015 I am an elected member of the Regional Water Board: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden on behalf of Water Natuurlijk.