emblem

CV

Curriculum Vitae

Na mijn studie sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en een reis door Latijns Amerika ben ik in 2000 aan de slag gegaan als projectleider bij het Nirov, de vakvereniging en netwerkorganisatie voor de ruimtelijke ordening (inmiddels opgegaan in Platform 31). Daar heb ik diverse cursussen en bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld en studiedagen en expertmeetings georganiseerd op het terrein van integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Van 2005-2010 werkte ik als senior adviseur omgevingsbeleid bij NovioConsult in Nijmegen waar ik zeer uiteenlopende opdrachten deed op het terrein van de ruimtelijke ordening en aangrenzende vakgebieden. Ik heb diverse onderzoeken, (beleids)evaluaties en projecten uitgevoerd over ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied en de onderwerpen water, natuur, landschap en burgerparticipatie.

Van 2010 tot 2012 woonde ik in Frankrijk. In die periode ben ik gestart met mijn eigen bedrijf en deed ik een langlopende opdracht voor de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in het Zwitserse Genève. Ik werkte daar voor het secretariaat van de Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (De Waterconventie).

Na terugkeer in Nederland heb ik nog tot eind 2013 mijn werkzaamheden voor de Waterconventie voortgezet. En ook daarna deed ik nog een aantal jaren regelmatig opdrachten voor de UNECE . Van 2013 tot begin 2018 was ik ook associé bij bureau Stroming. De kern van het werk van Stroming is het ontwikkelen van natuur en landschap gekoppeld aan maatschappelijke of economische opgaven. Verder deed  ik opdrachten voor diverse andere opdrachtgevers.

Sinds 2015 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Van januari 2017 tot februari 2018 was ik fractievoorzitter. Sinds maart 2018 zit in het Dagelijks Bestuur. Daarmee is het waterschapsbestuur voorlopig mijn dagelijks werk geworden.