emblem

  1. Het ontroerende verhaal van één van mijn kiezers

    30/03/15 by Els

    Afgelopen donderdag ben ik geïnstalleerd  als lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

    Ik moest  kiezen tussen de eed “zo waarlijk helpe mij God almachtig” of de gelofte “dat verklaar en beloof ik”. Over die keuze schreef ik op knaagvoer.nl een blog met de titel: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Uiteindelijk is het de gelofte geworden.

    In de tussentijd was mij, door een vrijwilliger van vluchtelingenwerk, een bijzonder verhaal verteld. Ik kreeg van de dijkgraaf toestemming om dat verhaal tijdens de installatievergadering te vertellen. Dit is wat ik daar gezegd heb: (meer…)