emblem

Steeds meer diversiteit in het waterschapsbestuurMore diversity in the boards of the regional water authorities in the Netherlands

Steeds meer diversiteit in het waterschapsbestuurMore diversity in the boards of the regional water authorities in the Netherlands

Afgelopen woensdagavond (11 maart 2015) was op Nieuwsuur een item over het nut van het waterschapsbestuur. Theo Dersjant, een onderzoeksjournalist die een jaar lang bij waterschap Rivierenland heeft meegelopen en daar het boek Oud bestuur over schreef, heeft daar een uitgesproken kritische mening over. De redactie van Nieuwsuur koos helaas niet voor hoor en wederhoor, maar versterkte het betoog van Dersjant door iemand die al 43 jaar een geborgde zetel bezet aan het woord te laten. De berichtgeving is eenzijdig en tendentieus en wij zetten daar graag een ander perspectief tegenover.

Waterschappen zijn weliswaar de oudste democratische instelling van ons land, maar de geschiedenis van ‘echte’ waterschapsverkiezingen is nog maar kort. Tot zes jaar geleden werd er gestemd op personen. Dat werkte goed toen er nog honderden kleine waterschappen waren en dus iedereen wel iemand uit zijn omgeving kende. Maar inmiddels zijn er nog maar 23 grote waterschappen. Zes jaar geleden kon er voor het eerst op partijen gestemd worden. Per post. Toegegeven, de opkomst was niet goed, maar voor een eerste keer is dat begrijpelijk.  Geef het de tijd. Wij zouden alle waterschapsbestuurders dan ook op willen roepen om de komende jaren een permanente campagne te voeren en zichtbaar te maken waarover  gediscussieerd en besloten wordt in het waterschapsbestuur.
AB uit WRIJ

Zolang de media een karikatuur maken van het waterschapsbestuur als een club van grijze, blanke mannen wil ook geen jonger iemand daar bij horen en wordt het een self-fulfilling prophecy.  Maar er wordt niet goed gekeken. Water Natuurlijk is een partij die juist werk maakt van diversiteit op de kandidatenlijst. Dat gaat stapje voor stapje en ook dat heeft tijd nodig. Daarnaast blijft deskundige ervaring van ouwe rotten essentieel voor de toezichthoudende rol die het algemeen bestuur heeft. En de vraag die we niet gesteld zien: zijn er betere alternatieven voor het toezicht op de activiteiten van de waterschappen? Alle waterschapsbestuurders bij elkaar kosten de belastingbetaler ongeveer € 12 miljoen. Dat is een schijntje in vergelijking met de kosten voor duurbetaalde toezichthouders, terwijl ze effectiever blijken om te voorkomen dat belastinggeld over de balk wordt gegooid.

Waarom wij zelf –vrouwen van rond de 40- namens Water Natuurlijk kandidaat zijn voor het waterschapsbestuur? Omdat we vinden dat de stem van een jongere generatie bestuurders belangrijk is voor de modernisering van de waterschappen.  Dat betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor de rol van water in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.  En meer aandacht voor water in de stad, omdat het mooi én nuttig is:  het water tempert extreme hitte en vangt tijdelijk extra water op bij harde stortbuien. Water Natuurlijk is een partij die aandacht heeft voor natuur en landschap én voor de belangen van boeren, stadsbewoners en recreanten. Dat vinden we belangrijk en daarom zijn we kandidaat.

Antoinet van Helvoirt, Lijsttrekker Water Natuurlijk voor Waterschap Rijn en IJssel en Els Otterman, namens Water Natuurlijk kandidaat voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

« »