emblem

Meer

  • Water, land use, nature, climate in Scrabble  Bridge with poppies in the front

Meer over Els Otterman

Els als geograaf

Voor mij als geograaf is zuinig omgaan met de ruimte een tweede natuur en duurzaamheid is altijd een belangrijke drijfveer geweest. We moeten slim voorsorteren op uitdagingen zoals klimaatverandering. Water, natuur en landschap zijn belangrijk voor een veilige en prettige leefomgeving. Uitvoerbare plannen maak je samen. Betere ideeën krijg je door kennis uit te wisselen en te leren van elkaar.

Els als verbinder

Ik ben goed in het bij elkaar brengen van mensen en kan een informele sfeer scheppen, wat belangrijk is als mensen open moeten staan voor elkaars meningen. Ik heb ervaring met omgevingsmanagement en kennis van de ‘mutual gains’ benadering. Ik heb een breed netwerk, van internationaal tot lokaal niveau, en ik weet dat netwerk ook slim in te zetten.

Els als zelfstandig adviseur

Ik ben een veelzijdig adviseur. Ik ben inzetbaar voor het organiseren en faciliteren van workshops en cursussen tot het schrijven van teksten en van het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties tot het voeren van project- en procesmanagement bij gebiedsontwikkelingen. Ik combineer mijn inhoudelijke expertise met een flinke dosis praktische vaardigheden en enthousiasme.

Net even anders

Ik vind het leuk om mensen te prikkelen of te inspireren. Dat zie je terug in de bijeenkomsten die ik faciliteer, in de teksten die ik schrijf en ook in de projecten waar ik bij betrokken ben. Ik vind het een uitdaging om mensen aan te zetten tot nadenken door bijvoorbeeld net een andere invalshoek te kiezen, de juiste vragen te stellen of oefeningen op maat te ontwerpen, door een ongebruikelijke samenstelling van deelnemers te kiezen of door creatieve elementen te integreren in mijn werk.

Els als associé bij Stroming

Sinds 2013 ben ik associé bij bureau Stroming. De kern van het werk van Stroming is het ontwikkelen van natuur en landschap gekoppeld aan maatschappelijke of economische opgaven.

Els is maatschappelijk betrokken

Namens Water Natuurlijk ben ik sinds 2015 lid van het Algemeen Bestuur De Stichtse Rijnlanden (vergelijkbaar met een gemeenteraad). Sinds 1 januari ben ik fractievoorzitter. Kernwaarden van onze fractie zijn: respect voor ecologie, natuur en landschap, duurzaamheid als leidend principe voor al ons handelen, eerlijke lastenverdeling, financiële degelijkheid en in samenwerking met de omgeving.

Van april 2014 tot mei 2017  was ik ook actief betrokken bij de Bunnikse politiek als voorzitter van het bestuur van Perspectief 21, een lokale samenwerking tussen PvdA, Groen Links en onafhankelijken.