emblem

HomeHome

HomeHome

Welkom bij Els Otterman advies & projectmanagement

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’ Met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik vind het belangrijk dat ruimtelijke opgaven duurzaam en integraal gebeuren, met respect voor ieders belang. Samenwerking is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Ik ben een adviseur met een ruimtelijke blik en een hart voor water. Ik ben afgestudeerd als sociaal geograaf en heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan op het raakvlak van ruimtelijke ordening, water, klimaatverandering, landschap en natuur, zowel in Nederland als daarbuiten. Communicatie is altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik ben een veelzijdig adviseur; ik kan goed organiseren en faciliteren, ik kan goed schrijven en ik ben goed in het bij elkaar brengen van mensen. Met mij haalt u een enthousiaste en daadkrachtige adviseur in huis met wie het prettig werken is.

Sinds maart 2018 ben ik Dagelijks Bestuurder bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.  Om die reden ben ik momenteel alleen beschikbaar voor uitzonderlijk leuke en kleine opdrachten.

Welcome to Els Otterman consultancy & project management

‘A beautiful planet as a good place to live in for all of us’ That was the ideal that I had when I started to study geography and that is still my goal these days. I think that land use development should be sustainable, taking into account every one’s interests. Cooperation is therefore a prerequisite.

I am an independent consultant with a geographer’s mind and a passion for water. I graduated in human geography. In the past years I gained extensive experience in land use planning, water management, climate change and landscape. In the Netherlands as well as abroad. Communication has always been an important aspect of my work. I am a versatile consultant: a good organizer, facilitator, writer and connector. If you hire me, you will be assured of an enthusiastic and active consultant.